Dnes má meniny: Vratislav(a) Zajtra: Alfréd

Hrad Revište na facebooku

  • 01.png
  • 02.png
  • 02b.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

Rok 2018 na hrade Revište

Rok 2018 bol v poradí už 8. rokom záchranných prác na hrade Revište. Počas tejto sezóny sme sa zamerali najmä na konzerváciu severnej (S) veže, severnej prístavby parkanovej veže, ako aj vykonávanie archeologického výskumu a znižovanie kužeľových závalov. Tohtoročné práce na hrade sme začali 24. marca, keď dobrovoľníci a murári špecialisti začali pracovať na prípravných prácach. Záchranné práce vykonané v roku 2018 možno sumarizovať po jednotlivých mesiacoch nasledovne:

• V máji sme začali s murárskymi prácami na V a J stene S veže, južnej časti S paláca. Súčasne prebiehal archeologický výskum v interiéri S paláca, triedenie sutiny zo znižovania kužeľových závalov a následne jej odvoz mimo hradný areál.
• V júni sme pokračovali v stabilizácii objektov S veže a S paláca v súčinnosti so 6 murármi špecialistami. Ďalšia, tretia skupina murárov pokračovala v murovaní na parkanovom múre. Odťažovali sme sutinu v interiéri prístavby parkanovej veže a v interiéri S paláca.
• V júli pokračovali stabilizačné práce na objekte J a V steny S veže, súčasne sme znižovali sutinové závaly v interiéri S paláca.
• V auguste sme začali so stabilizačnými prácami na Z stene S paláca, kde sa dočistili základy rizalitu a postupne sme začali s murovaním rizalitu podľa dobových fotografií. Súčasne pokračovala stabilizácia Z a V múru parkanu. Takisto sme pokračovali s archeologickým výskumom v interiéri S paláca súbežne s odťažovaním sutín a triedením kameňov.
• V septembri sme pokračovali s murárskymi prácami na Z stene S paláca, tiež na Z a V stene parkanu. Doviezli sme napílené rezivo zo smrekovca opadavého, s pomocou čelného nakladača sme všetko rezivo vyvozili na hrad a potom ručne vynosili do S paláca. Postupne sme začali s budovaním stropu v 3. podlaží S veže.
• V októbri pokračovali práce v S veži na budovaní podlahy a schodiska do 3. Podlažia a na odvodnení veže. Murárske práce v parkane a v parkanovej veži boli ukončené.
• V novembri sme provizórne zastrešili prístavbu parkanovej veže a zvyšky pôvodných omietok v S paláci, novovymurované koruny boli prekryté geotextíliou a prisypané sutinou, aby boli chránené pred vlhkosťou a mrazom. V parkane sme vyčistili podložie na skalný masív a začali s montážou gabionových sietí pod budúce schodisko. Nasledoval dovoz lomového triedeného kameňa na zásyp do parkanu. Opravili sme prístupové schodisko do delovej bašty.
Naše aktivity v sezóne 2018 boli podporené Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Nadáciou Pantheon, mestom Žarnovica, Banskobystrickým samosprávnym krajom, Nadáciou Pontis, Nadáciou Telekom, príspevkami z 2% zaplatenej dane, mnohými návštevníkmi hradu a členmi nášho združenia.

Všetkým ďakujeme.


Ratibor Mazúr