Dnes má meniny: Ľuboš,Ľubor Zajtra: Vladislav

Hrad Revište na facebooku

Hrad Revište » História hradu » Náučný chodník

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

Náučný chodník

Náučný chodník Majitelia hradu Revište bol vybudovaný v auguste 2012 a slávnostne bol uvedený do prevádzky 18. augusta 2012 na podujatí Noc hradných zrúcanín.

Náučný chodník obsahuje 8 tabúľ so začiatkom na parkovisku pod hradom, ktoré je vzdialené 800 metrov od reštaurácie pod Hradom. Každá z osadených tabúľ je od seba vzdialená 60 krokov, tzn. od parkoviska až na hrad je to 480 krokov. Náučný chodník vedie novou vybudovanou prístupovou cestou na hrad.

Na vybudovanie tabúľ náučného chodníka prispeli:

 

Územie Hrona sa začalo postupne osídľovať z juhu na sever.
V listine z roku 1228 sa uvádza, že zem vymedzená Kľakovským, Lukavickým a Revištským potokom je Revištská zem (Terra Ryvchke). V listine sa prvý raz stretávame s názvom hradu
a panstva s obcou ležiacou pod hradom. Hrad postavili začiatkom 13. storočia ako súčasť ochrany stredoslovenských banských miest a hronskej obchodnej cesty. V tomto období bol hrad v rukách kráľa Ondreja II.

V prvej polovici 14. storočia hrad a panstvo vlastnila rodina Komoróczyovcov. V písomnom dokumente kráľa Ľudovíta I.
z roku 1352 je uvedené, že kráľ daroval majetky v údolí Hrona majstrovi Vesezosovi, ako odmenu za sťatie kráľovho protivníka. Takisto v listine panovníka z roku 1355, ktorou vymedzoval privilégiá Novej Bane a určoval hranice s Revištským panstvom, kde mu na juhu panstva patrila Žarnovica, Voznica a Rudno.

Po smrti Ľudovíta I. v roku 1388 bol hrad vo vlastníctve kráľovnej Márie, ktorá ho darovala aj so Žarnovicou Mgr. Frankovi.  
3. júla 1391 však manžel Márie, kráľ Žigmund, daroval celé panstvo temešskému županovi Ladislavovi Šaraimu. V tomto roku k panstvu patrili dediny: Lehota, Rudno, Voznica, Dolné Hámre, Lukavica, Dolná a Horná Ždaňa, Žarnovica, Revištské Podzámčie a Vozokany.

V roku 1414 dal Šaraiho syn panstvo do zálohy za 4 tisíc zlatých Petrovi Csehovi už s týmito dedinami: Prochot, Horná a Dolná Ždaňa, Trnávka, Lehota, Lukavica, Voznica, Rudno, Žarnovica, Tlmače, Štitáre, Vozokany a Podzámčie. Revištské panstvo sa onedlho opätovne stalo majetkom  kráľovnej Alžbety Luxemburskej. V roku 1446 sa potom na čas zmocnil hradu kapitán Ján Jiskra.

V 15. storočí hrad často striedal majiteľov. Posledný významný majiteľ medzi panovníkmi bol Matej Korvín, ktorý však hrad dal do zálohy Jánovi Kolárovi, aby od neho získal hrad Šašov za
6 tisíc zlatých. Dal mu len 1000 a za 5000 vložil do zálohy hrad Revište. O rok neskôr sa stal hrad majetkom ostrihomského arcibiskupa Jána Vitéza. Panstvo sa neskôr vrátilo do majetku kráľa.

Kráľ daroval hrad 11. júna 1479 jágerskému biskupovi Urbanovi Dócimu. Dóciovci (Dóczyovci) boli jedny z najväčších magnátov v Tekovskej župe. Po smrti Urbana, 21. októbra 1492, sa revištské panstvo dostalo do vlastníctva jeho bratov a po roku 1500 patrilo ich synom Ladislavovi a Františkovi. Počas dedičských sporov dóciovskej rodiny nedošlo k rozdeleniu majetku, a tak Revište
a Šášov zostali vo vlastníctve Františka a Ladislava. Dóciovci boli povestní svojvoľným vyberaním mýtnych poplatkov, prejavmi násilia a vydierania. Toto všetko veľakrát vyvrcholilo
v ozbrojených akciách. Boje Dóciovcov
s banskými mestami utíchli počas roľníckeho povstania Juraja Dóžu v roku 1514 a baníckeho povstania v rokoch 1525-1526.  Po roku 1526 sa ďalšími vlastníkmi panstva stali  Gabriel, Ladislav a Mikuláš.  Revištské panstvo bolo v tom čase šieste najväčšie v Tekovskej župe. Ďalším činiteľom, ktorý nútil Dóciovcov prestať alebo aspoň zmierniť boje s mestami, boli Turci, ktorí ohrozovali podstatnú časť Pohronia. Posledný hradný pán na Revišti z rodu Dóciovcov, Žigmund, bol sťatý Turkami po dobytí Žarnovice, dňa 4. augusta 1647. Jeho ženu Eufrozínu odvliekli do Carihradu, ako otrokyňu sultána. V tom istom roku zomrel aj Ladislav Dóci a v roku 1648 Melchior, obaja na Šášovskom hrade. Nimi vymrela mužská vetva rodiny Dóciovcov.

Od roku 1662 prešlo revištské panstvo do správy hlavného komorno-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Počas povstania Imricha Tökölyho sídlila na Revišti posádka nemeckých žoldnierov v cisárskych službách. Zle platení žoldnieri vydali roku 1677 hrad bez boja Tökölyho vojakom, ktorí ho vyplienili
a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opraviť a slúžil ešte do roku 1792 ako ubytovňa pre úradníkov banskej komory.
V tomto roku vyhorel od úderu blesku. Od tej doby chátra.

Lesné majetky prešli v roku 1918 pod Ministerstvo pôdohospodárstva ČSR. V roku 1999 vznikol štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý vlastní
i pozemok pod dnešnou zrúcaninou hradu.
27. apríla 2011 sa v Revištskom Podzámčí konalo ustanovujúce valné zhromaždenie členov združenia na záchranu hradu Revište. Cieľom združenia je zachovanie hradu pre budúce generácie, jeho konzervácia, rekonštrukcia, zbieranie a publikovanie informácií o hrade, vybudovanie prístupového chodníka, organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít na zviditeľnenie hradu....