Dnes má meniny: Ľuboš,Ľubor Zajtra: Vladislav

Hrad Revište na facebooku

Hrad Revište » História hradu

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

História hradu

V roku 1414 dal Šaraiho syn panstvo do zálohy za 4 tisíc zlatých Petrovi Csehovi už s týmito dedinami: Prochot, Horná a Dolná Ždaňa, Trnávka, Lehota, Lukavica, Voznica, Rudno, Žarnovica, Tlmače, Štitáre, Vozokany a Podzámčie. Revištské panstvo sa onedlho opätovne stalo majetkom  kráľovnej Alžbety Luxemburskej. V roku 1446 sa potom na čas zmocnil hradu kapitán Ján Jiskra.

Po smrti Ľudovíta I. v roku 1388 bol hrad vo vlastníctve kráľovnej Márie, ktorá ho darovala aj so Žarnovicou Mgr. Frankovi.  
3. júla 1391 však manžel Márie, kráľ Žigmund, daroval celé panstvo temešskému županovi Ladislavovi Šaraimu. V tomto roku k panstvu patrili dediny: Lehota, Rudno, Voznica, Dolné Hámre, Lukavica, Dolná a Horná Ždaňa, Žarnovica, Revištské Podzámčie a Vozokany.

V prvej polovici 14. storočia hrad a panstvo vlastnila rodina Komoróczyovcov. V písomnom dokumente kráľa Ľudovíta I.
z roku 1352 je uvedené, že kráľ daroval majetky v údolí Hrona majstrovi Vesezosovi, ako odmenu za sťatie kráľovho protivníka. Takisto v listine panovníka z roku 1355, ktorou vymedzoval privilégiá Novej Bane a určoval hranice s Revištským panstvom, kde mu na juhu panstva patrila Žarnovica, Voznica a Rudno.

Územie Hrona sa začalo postupne osídľovať z juhu na sever.
V listine z roku 1228 sa uvádza, že zem vymedzená Kľakovským, Lukavickým a Revištským potokom je Revištská zem (Terra Ryvchke). V listine sa prvý raz stretávame s názvom hradu
a panstva s obcou ležiacou pod hradom. Hrad postavili začiatkom 13. storočia ako súčasť ochrany stredoslovenských banských miest a hronskej obchodnej cesty. V tomto období bol hrad v rukách kráľa Ondreja II.

Náučný chodník Majitelia hradu Revište bol vybudovaný v auguste 2012 a slávnostne bol uvedený do prevádzky 18. augusta 2012 na podujatí Noc hradných zrúcanín.

Náučný chodník obsahuje 8 tabúľ so začiatkom na parkovisku pod hradom, ktoré je vzdialené 800 metrov od reštaurácie pod Hradom. Každá z osadených tabúľ je od seba vzdialená 60 krokov, tzn. od parkoviska až na hrad je to 480 krokov. Náučný chodník vedie novou vybudovanou prístupovou cestou na hrad.

Na vybudovanie tabúľ náučného chodníka prispeli: