Dnes má meniny: Miloš Zajtra: Timotej

Hrad Revište na facebooku

Hrad Revište » Združenie » Projekt záchrany hradu » Projekt záchrany hradu

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

Projekt záchrany hradu

30.06.2011 12:23 Aktualizované 17.01.2013 17:21 Napísal  Miroslav Seget

1. Cieľ:

 • Cieľom projektu záchrany hradu je konzervácia, zaistenie statiky  múrov a postupné odstraňovanie havarijného stavu celej pamiatky, resp. zachovanie súčasného stavu.

2. Predmet:

 • Rozbehnutie aktivít na záchranu hradu a úprava okolia v širšom zmysle.
 • Konzervácia zrúcaniny a vyriešenie jej statiky.
 • Organizovanie pamiatkarských  a reštaurátorských workshopov spojených s prácou na hrade a realizácia pracovne relaxačných táborov spojená zo zaučovaním nových dobrovoľníkov.
 • Spolupráca so stavebnou firmou, ktorá má skúsenosti v tejto oblasti .
 • Vydanie celofarebnej knihy o hrade Revište.
 • Integrácia skupín aj jednotlivcov so záujmom o hrad Revište.

 

3. Úlohy:

 • Vyčistenie areálu hradu a jeho okolia od náletových drevín, kríkov
 • Zistenie a posúdenie stavu zrúcaniny (statika múrov, rozsah poškodenia, možnosti konzervácie a zachovania súčasného stavu).
 • Obnova prístupových ciest na hrad a v hradnom areáli.
 • Konzervácia a zaistenie múrov pred ďalšou deštrukciou.
 • Pri prácach využívať skúsenosti z partnerských OZ pri záchranách hradov.

4. Ostatné úlohy

 • Zbieranie informácií o hrade Revište (z literatúry, z archívov, z knižníc, ...)
 • Získavanie finančných prostriedkov na splnenie hlavného cieľa
 • Poskytovanie informácií o hrade Revište
 • Organizovanie kultúrnych podujatí spojených s hradom.
 • Informovanie verejnosti o aktivitách združenia
 • Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami (múzeá, ústavy,...)
 • Spolupráca s inštitúciami, ktoré majú záujem organizovať kultúrne podujatie spojené s hradom (mestské a obecné úrady, ...)
 • Vykonávanie publikačnej a edičnej činnosti v oblasti svojho pôsobenia.
 • Sprostredkovanie sprievodcovskej činnosti

 

5. Krátkodobé ciele:

 • Krátkodobým, kľúčovým cieľom projektu je odstránenie havarijného stavu pamiatky.
 • Organizovanie a realizácia workshopov a pracovne relaxačných táborov.
 • Úprava prístupových chodníkov pre návštevníkov hradu.
 • Vypracovanie statického posudku hradného paláca.
 • Vypracovanie komplexného projektu na konzerváciu a využitia hradu.
 • Propagácia projektu v médiách.
 • Získanie serióznej stavebnej firmy na spoluprácu.
 • Vydanie knihy o hrade Revišti a okolí.
 • Získavanie finančných prostriedkov na plnenie cieľa.

6. Dlhodobé ciele:

 • Zvýšenie kultúrnosti cestovného ruchu nášho okolia a vybudovanie dobrého renomé nášho kraja v povedomí návštevníkov.
 • Zainteresovať občanov do problematiky hradu a tým naznačiť možnosť rozvoja cestovného ruchu
 • Konečným cieľom je zakonzervovanie celého hradu, úprava okolia a tým zaistenie bezpečnosti pre návštevníkov pamiatky.
 • Údržba hradu.

7. Cieľové skupiny:

Definícia cieľových skupín

Na prvý pohľad sa môže zdať, že jedinou cieľovou skupinou sú turisti a ďalší návštevníci hradu. Záber cieľových skupín je však omnoho širší ako by sa nám zdalo.

 • Turisti a návštevníci hradu – jedná sa čiastočne o skupinu náhodných prichádzajúcich, teda o ľudí, ktorí nenavštevujú cielene pamiatky, ale návšteva hradu je pre nich akousi zámienkou na cesty do prírody. Pri tejto skupine je možné vyvolať hlbší záujem a to pomocou náučného chodníka a štýlovo realizovaných informačných tabúľ a pútavo spracovanou literatúrou. V prípade úspechu môžu niektorí z tejto skupiny splynúť zo skupinou druhou, a to:
 • Hradológovia a návštevníci, ktorí prichádzajú na hrad cielene za poznaním kultúrnej pamiatky. Členovia tejto skupiny sa vyznačujú tím, že pamiatky navštevujú z hlbšieho záujmu a sami sa zaujímajú o informácie. V prípade zaistenia komunikácie s členmi tejto skupiny (ideálne priamo na hrade v rámci pracovných aktivít, alebo cez internet v podobe našich internetových stránok) sa časť tejto skupiny môže začleniť do ďalšej cieľovej skupiny a to:
 • Združenie na záchranu hradu Revište a ďalšie skupiny pracujúce na konzervácii hradu a ochrane prírody v jeho okolí. Členov tejto cieľovej skupiny spája aktívny záujem o zrúcaninu a jej okolie. Pracujú na realizácii projektu a tým výrazne rozširujú okruh cieľových skupín. Predmetom projektu je síce záchrana hradu Revište, ale prostriedkom k jej dosiahnutiu je predovšetkým integrácia rôznych skupín a jednotlivcov
 • Študenti škôl so zameraním príbuzným pamiatkarskej tematike. Jedná sa o mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať na pamiatke a stretávanie s novými ľuďmi je pre nich vždy prínosom. Realizácia projektu prinesie študentom možnosť takýchto stretnutí priamo na hrade, kde môžu v rámci letných workshopov komunikovať a spolupracovať so skúsenými odborníkmi alebo so študentmi podobných škôl aj z iných štátov.
 • Širšia odborná i laická pamiatkárska verejnosť. Hrad Revište nesporne figuruje v povedomí tejto verejnosti ako pamiatka naliehavo volajúca o pomoc. Činnosťou Združenia na Záchranu hradu Revište sa podarilo preniesť myšlienky na záchranu hradu z roviny čisto hypotetickej do roviny reálnej, teda do štádia pracovného. Preto je oprávnené očakávať zo strany pamiatkových úradov záujem o realizáciu záchranných prác. Bez spolupráce pamiatkárov by sa zásadné problémy konzervácie iba ťažko pohli z miesta.
 • Obyvatelia z podhradných obcí – jedná sa o obyvateľstvo obcí Revištské Podzámčie, Bzenica, mesta Žarnovica, ďalšie blízke okolie. Počas realizácie našich akcií, budeme pozývať obyvateľov a zástupcov miestnych obecných a mestských úradov, aby si pozreli našu prácu a tým sa ovplyvnil verejný názor na našu činnosť. Aby si uvedomili, že v prípade záchrany hradu sa v môže zvýšiť obrat z cestovného ruchu v regióne. V prípade realizácie projektu bude ich odozva na naše aktivity oveľa silnejšia, lebo akcie budú mať viditeľnejšie výsledky.
 • Nemožno zabudnúť na brigádnikov, ktorí nie sú v stabilnom tíme, ale prídu len s dobrým úmyslom pomôcť a poprípade si odpočinúť. Tiež oni majú na akciách svoje miesto a svoju prácu.