Dnes má meniny: Bibiána Zajtra: Oldrich

Hrad Revište na facebooku

Hrad Revište » História hradu

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

História hradu

Zostavil Mgr. Juraj Hirčák podľa doplnkového archeologického výskumu Ing. arch. Martina Bónu, PhD., 2018

Najstaršou dispozíciou hradu je severná obytná veža. Na počiatku 14. storočia mala len dve podlažia s obytnou a útočištnou funkciou. K veži sa na západnej strane pripájal múr v rozsahu jedného podlažia a na južnej strane sa nachádzal vstupný otvor, ktorý bol v neskororenesančnom období prestavaný.

Lesné majetky prešli v roku 1918 pod Ministerstvo pôdohospodárstva ČSR. V roku 1999 vznikol štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý vlastní
i pozemok pod dnešnou zrúcaninou hradu.
27. apríla 2011 sa v Revištskom Podzámčí konalo ustanovujúce valné zhromaždenie členov združenia na záchranu hradu Revište. Cieľom združenia je zachovanie hradu pre budúce generácie, jeho konzervácia, rekonštrukcia, zbieranie a publikovanie informácií o hrade, vybudovanie prístupového chodníka, organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít na zviditeľnenie hradu....

Od roku 1662 prešlo revištské panstvo do správy hlavného komorno-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Počas povstania Imricha Tökölyho sídlila na Revišti posádka nemeckých žoldnierov v cisárskych službách. Zle platení žoldnieri vydali roku 1677 hrad bez boja Tökölyho vojakom, ktorí ho vyplienili
a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opraviť a slúžil ešte do roku 1792 ako ubytovňa pre úradníkov banskej komory.
V tomto roku vyhorel od úderu blesku. Od tej doby chátra.

Kráľ daroval hrad 11. júna 1479 jágerskému biskupovi Urbanovi Dócimu. Dóciovci (Dóczyovci) boli jedny z najväčších magnátov v Tekovskej župe. Po smrti Urbana, 21. októbra 1492, sa revištské panstvo dostalo do vlastníctva jeho bratov a po roku 1500 patrilo ich synom Ladislavovi a Františkovi. Počas dedičských sporov dóciovskej rodiny nedošlo k rozdeleniu majetku, a tak Revište
a Šášov zostali vo vlastníctve Františka a Ladislava. Dóciovci boli povestní svojvoľným vyberaním mýtnych poplatkov, prejavmi násilia a vydierania. Toto všetko veľakrát vyvrcholilo
v ozbrojených akciách. Boje Dóciovcov
s banskými mestami utíchli počas roľníckeho povstania Juraja Dóžu v roku 1514 a baníckeho povstania v rokoch 1525-1526.  Po roku 1526 sa ďalšími vlastníkmi panstva stali  Gabriel, Ladislav a Mikuláš.  Revištské panstvo bolo v tom čase šieste najväčšie v Tekovskej župe. Ďalším činiteľom, ktorý nútil Dóciovcov prestať alebo aspoň zmierniť boje s mestami, boli Turci, ktorí ohrozovali podstatnú časť Pohronia. Posledný hradný pán na Revišti z rodu Dóciovcov, Žigmund, bol sťatý Turkami po dobytí Žarnovice, dňa 4. augusta 1647. Jeho ženu Eufrozínu odvliekli do Carihradu, ako otrokyňu sultána. V tom istom roku zomrel aj Ladislav Dóci a v roku 1648 Melchior, obaja na Šášovskom hrade. Nimi vymrela mužská vetva rodiny Dóciovcov.

V 15. storočí hrad často striedal majiteľov. Posledný významný majiteľ medzi panovníkmi bol Matej Korvín, ktorý však hrad dal do zálohy Jánovi Kolárovi, aby od neho získal hrad Šašov za
6 tisíc zlatých. Dal mu len 1000 a za 5000 vložil do zálohy hrad Revište. O rok neskôr sa stal hrad majetkom ostrihomského arcibiskupa Jána Vitéza. Panstvo sa neskôr vrátilo do majetku kráľa.