Dnes má meniny: Bibiána Zajtra: Oldrich

Hrad Revište na facebooku

Hrad Revište » Podporili nás

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

Podporili nás

rok 2020

 1. Ministerstvo kultúry SR vo výške 30 000,- €
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 19 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške 121 964,- €
 3. Nadácia Pantheon Foundationvo výške 20 000,-€
 4. Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 6 250,- €
 5. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane 7 407,- €
 6. Príspevok z podujatí, darov na účet a členského vo výške 6 726.- €
 7. Príspevok návštevníkov do pokladne na hrade vo výške 3 439,- €
 8. Príspevky za publikácie o hrade vo výške 3 769,- €
 9. Region Gron vo výške 2 000,- €
 10. Obec Hliník nad Hronom nám darovala ryolitové obrubníky
 11. Novalim dar vo výške 500,- €
 12. DOZAM Žarnovica - doprava kaolínu a vápna zdarma
 13. Kameňolom Skalex Tekovská Breznica - kameň na murovanie
 14. MISTRO - Výroba reklamy nám zdarma vyrobili  bannery, plagáty, pohľadnice, tabule na hrade
 15. GPR zabezpečilo celú sezónu občerstvenie pre brigádnikov
 16. FUREX a Zelovoc pri Moteli občerstvenie na KING Race a Noc hradov a zrúcanín
 17. Mesto Žarnovica zakúpilo medaile pre podujatie KING Race
- podrobné príjmy a výdavky nájdete vo výročných správach Združenia na záchranu hradu Revište

rok 2019

 1. Ministerstvo kultúry SR vo výške 37 000,- €
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 19 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške 111 741,- €
 3. Nadácia Pantheon Foundation vo výške 16 000,- €
 4. Dar od členov a sympatizatov hradu vo výške 8 428,- €
 5. Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 6 700,- €
 6. Región Gron vo výške 5 500,- €
 7. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 4 565,- €
 8. Mesto Žarnovica vo výške 4 000,- €
 9. Nadácia EPH vo výške 3 700,- €
 10. Dar od návštevníkov hradu (pokladnička) vo výške 2 625,- €
 11. Nadačný fond Telecom vo výške 1 500,- €
 12. Nadácia Pontis v akcii Naše Mesto vo výške 450,- €
 13. Kameňolom Sokolec a obec Bzenica - lomový kameň na murovanie
 14. DOZAM Žarnovica - doprava kaolínu a vápna zdarma
 15. MISTRO, s.r.o. - výroba reklamy nám zdarma vyrobila plagáty, pohľadnice, tabule na hrade, bannery
 16. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 17. Víno Kmeťo, FUREX, Pekáreň Foltán a GPR, s.r.o. - občerstvenie na akciu Noc hradných zrúcanín
 18. Pekáreň Foltán nám celý rok poskytoval suchý chlieb pre hradné kozy
 19. Príspevky z predaja publikácií a komentovaných prehliadok(Sprievodca, Boje dolnouhorských.., Zachráňme hrady, Hugo a Grétka) 3 154,- €

rok 2018

 1. Ministerstvo kultúry vo výške 39 500,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 19 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške  95 640,- EUR
 3. Nadácia Pantheon Foundation vo výške  19 000,- EUR
 4. Mesto Žarnovica dotáciu vo výške 4 000,- EUR
 5. Nadačný fond Telecom vo výške 2 000,- EUR
 6. Banskobystrický samosprávny kraj dotáciu vo výške 1 600,- EUR
 7. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 2 030,- EUR
 8. Nadácia Pontis v akcii Naše Mesto vo výške 450,- EUR
 9. Kameňolom Sokolec a obec Bzenica - lomový kameň na murovanie
 10. DOZAM Žarnovica - doprava kaolínu a vápna zdarma
 11. MISTRO, s.r.o. - výroba reklamy nám zdarma vyrobila plagáty, pohľadnice, tabule na hrade
 12. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 13. Steiger, Víno Kmeťo, Pekáreň Foltán a GPR, s.r.o. - občerstvenie na akciu Noc hradných zrúcanín
 14. Pekáreň Foltán nám celý rok poskytoval suchý chlieb pre hradné kozy
 15. Dar od návštevníkov hradu (pokladnička) vo výške 1 522,-  EUR
 16. Dar od členov a sympatizatov hradu vo výške  7 028,- EUR
 17. Príspevky z predaja publikácií (Sprievodca, Boje dolnouhorských.., Zachráňme hrady) vo výške 803,- EUR

rok 2017

 1. Ministerstvo kultúry vo výške 30 000,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 19 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške 85 618,15 EUR
 3. Nadácia Pantheon Foundation vo výške 34 429,53 EUR
 4. Nadácia EPH vo výške 4 500,- EUR
 5. Mesto Žarnovica dotáciu vo výške 4 000,- EUR
 6. Banskobystrický samosprávny kraj dotáciu vo výške 3 000,- EUR
 7. Slovak Telecom cez nadáciu Pontis vo výške 1 500,- EUR
 8. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 2 722,89 EUR
 9. Nadácia Pontis v akcii Naše Mesto vo výške 400,- EUR
 10. Kameňolom Sokolec a obec Bzenica - 40 ton lomového kameňa na murovanie
 11. DOZAM Žarnovica - doprava kaolínu a vápna zdarma
 12. BENY s.r.o. - uskladnenie kaolínu a vápna
 13. MISTRO, s.r.o. - výroba reklamy nám zdarma vyrobila plagáty, pohľadnice, tabule na hrade
 14. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 15. Steiger, Víno Kmeťo, Pekáreň Foltán a GPR, s.r.o. - občerstvenie na akciu Noc hradných zrúcanín
 16. Pekáreň Foltán nám celý rok poskytoval suchý chlieb pre hradné kozy
 17. Dar od návštevníkov hradu (pokladnička) vo výške 1 437,53 EUR
 18. Dar od členov a sympatizatov hradu vo výške 4 477,- EUR

rok 2016

 1. Ministerstvo kultúry vo výške 28 000,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 19 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške 92 412,30 EUR
 3. Nadácia Pantheon Foundation vo výške 22 628,50 EUR
 4. Mesto Žarnovica dotáciu vo výške 3 000,- EUR
 5. Nadácia Orange vo výške 1 000,- EUR
 6. MISTRO, s.r.o. - reklamná agentúra nám zdarma vyrobila plagáty, pohľadnice, tabule na hrade
 7. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 8. Nadácia Pontis v projekte Naše mesto vo výške 200,- EUR
 9. Steiger, Beny, s.r.o., Víno Kmeťo a GPR, s.r.o. - občerstvenie na akciu Noc hradných zrúcanín
 10. Lekáreň v Kocke nám darovala lekárničky
 11. Obec Hliník nad Hronom nám darovala nárožné ryolitové kamene
 12. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 3 581,29 EUR
 13. Dar od návštevníkov Noci hradných zrúcanín a návštevníkov na hrade (pokladnička) vo výške 906,74 EUR
 14. Dar od členov a sympatizatov hradu vo výške 3 015,- EUR

rok 2015

 1. Ministerstvo kultúry vo výške 30 000,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 19 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške 83 693,07 EUR
 3. Nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis vo výške 1 900,- EUR
 4. Mesto Žarnovica dotáciu vo výške 1 750,- EUR
 5. Nadácia Pantheon Foundation vo výške 1 053,15 EUR
 6. Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 1 000,- EUR
 7. MISTRO, s.r.o. - reklamná agentúra nám zdarma vyrobila plagáty, pohľadnice, tabule na hrade
 8. Firma DOZAM nám zdarma zabezpečovala prepravu vápna na hrad
 9. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 10. Nadácia Pontis v projekte Naše mesto vo výške 100,- EUR
 11. Steiger, Veľkoobchod Laurov, Beny, s.r.o., Víno Kmeťo a GPR, s.r.o. - občerstvenie na akciu Noc hradných zrúcanín
 12. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 3 329,82 EUR
 13. Dar od návštevníkov Noci hradných zrúcanín a návštevníkov na hrade (pokladnička) vo výške 1 235,10,- EUR
 14. Dar od členov a sympatizatov hradu vo výške 1 965,- EUR

rok 2014

 1. Ministerstvo kultúry vo výške 24 640,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 16 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 6 mesiacov vo výške 62 501,23 EUR
 3. Mesto Žarnovica dotáciu vo výške 1 250,- EUR
 4. Dynamik, s.r.o. finančný dar vo výške 1 000,- EUR
 5. Dar od priateľov na oslave narodenín Ratibora Mazúra vo výške 560,- EUR
 6. MISTRO, s.r.o. - reklamná agentúra nám zdarma vyrobila plagáty, pohľadnice, tabule na hrade a brožúry o výsledkoch prác
 7. Firma DOZAM nám zdarma zabezpečovala prepravu vápna na hrad
 8. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 9. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vo výške 1 500,- EUR
 10. Pán Ornth vo výške 200,- EUR
 11. Nadácia Pontis v projekte Naše mesto vo výške 100,- EUR
 12. Steiger, Beny, s.r.o. a GPR, s.r.o. - občerstvenie na akciu Noc hradných zrúcanín
 13. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 2 479,87 EUR
 14. Dar od návštevníkov Noci hradných zrúcanín vo výške 411,- EUR
 15. Dar od návštevníkov a sympatizatov hradu vo výške 336,- EUR

rok 2013

 1. Ministerstvo kultúry vo výške 25 000,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) preplatilo mzdu 12 nezamestnaným, ktorí pracovali na hrade 5 mesiacov vo výške 30 651,91 EUR
 3. Mesto Žarnovica dotáciu vo výške 250,- EUR
 4. MISTRO, s.r.o. - reklamná agentúra nám zdarma vyrobila 500 ks pohľadníc a propagačné materiály na výstavu Coneco
 5. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov
 6. Firma Tommar Slovakia, s.r.o. nám darovala stavebný výťah Pionier -Aufzug HDBK
 7. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vo výške 1 500,- EUR
 8. Slovenská sporiteľňa cez nadáciu Pontis vo výške 5 000,- EUR
 9. Nadácia Orange - zamestnanecký grant vo výške 600,- EUR
 10. Nadácia Pontis v projekte Naše mesto vo výške 100,- EUR
 11. Steiger občerstvenie na Noc hradných zrúcanín
 12. Príspevok od darcov 2% zo zaplatenej dane vo výške 1 440,- EUR (k 1.8.2013)


rok 2012

 1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vo výške 29 800,- EUR
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Európsky sociálny fond) vo výške 25 656,- EUR
 3. Nadácia Orange z grantového programu Šanca pre váš región vo výške 2 300,- EUR
 4. Mesto Žarnovica vo výške 1 000,- EUR
 5. Nadácia Orange zo Zamestnaneckého grantového programu vo výške 700,- EUR
 6. Firma Mäso Gašparík z Trnavy nám darovala mäsové výrobky na posilnenie brigádnikov dňa 12.5.2012
 7. Firma Berndorf Sandrik nám darovala ochranné pracovné pomôcky

 

rok 2011

 1. Reštaurácia pod Hradom zľavou 75 EUR z ceny jedla pre brigádnikov